Contacts

Contacts

Surname Name Degree Position Workplace Phone Mobil E-mail
Bartošová Alena Mgr. Odborný referent, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 116 alena.bartosova@nature.cz
Bartůšek Tomáš Mgr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 268 737 797 438 tomas.bartusek@nature.cz
Bukáčková Pavlína Mgr. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 121 725 141 700 pavlina.bukackova@nature.cz
Bystřický Ondřej Ing.Mgr. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 125 723 249 230 ondrej.bystricky@nature.cz
Čech Luděk Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 270 724 804 128 ludek.cech@nature.cz
Černý Martin Bc. Odborný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 731 142 244 martin.cerny@nature.cz
Čiháková Milena Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 124 725 141 701 milena.cihakova@nature.cz
Dajč Lubomír Referent, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 138 725 141 699 lubomir.dajc@nature.cz
Doležalová Petra Mgr. Odborný rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 127 725 141 702 petra.dolezalova@nature.cz
Domkářová Jitka Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 272 724 303 431 jitka.domkarova@nature.cz
Dudycha Miloš Bc. Odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 123 724 339 653 milos.dudycha@nature.cz
Dvořáková Aneta Ing. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 112 606 621 261 aneta.dvorakova@nature.cz
Gaiduschová Daniela Ing. Odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 270 724 303 538 daniela.gaiduschova@nature.cz
Hausvaterová Svatava RNDr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 262 724 303 532 svatava.hausvaterova@nature.cz
Havelka Josef Ing. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 113 724 327 047 josef.havelka@nature.cz
Hlaváč Václav Ing. Ředitel odboru, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 425 007 602 205 590 vaclav.hlavac@nature.cz
Horká Renata Asistent, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 137 724 229 894 renata.horka@nature.cz
Jermlová Bohumila Ing. Odborný rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 266 724 303 531 bohumila.jermlova@nature.cz
Kodet Vojtěch Ing. Ph.D. Odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 268 724 303 437 vojtech.kodet@nature.cz
Kodetová Dana Ing. Odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 268 724 303 437 dana.kodetova@nature.cz
Komárek Josef Mgr. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 271 724 303 536 josef.komarek@nature.cz
Korábek Daniel Vedoucí oddělení, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 265 724 332 043 daniel.korabek@nature.cz
Machová Kateřina Mgr. Referent, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 135 602 491 419 katerina.machova@nature.cz
Matějka Petr Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 114 724 293 083 petr.matejka@nature.cz
Matrková Jana Mgr. Ph.D. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 408 271 601 591 200 jana.matrkova@nature.cz
Mückstein Petr RNDr. Odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 115 602 486 387 petr.muckstein@nature.cz
Rázlová Marcela Ekonom, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 569 429 494 724 303 534 marcela.razlova@nature.cz
Řetický Josef Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 117 724 327 004 josef.reticky@nature.cz
Záliš Zdeněk Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 566 653 120 606 600 889 zdenek.zalis@nature.cz

PLA Administration Žďárské vrchy

Search

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt