Organizační struktura

 

Ing. Václav Hlaváč ředitel RP Správa CHKO, zoologie  602 205 590
oddělení provozní
Daniel Korábek vedoucí oddělení, informatika, GIS, webové stránky, knihovna, BOZP, PO, spisovna, pozemky mimo CHKO, správce budovy Havl. Brod 569 408 265  724 332 043
Lubomír Dajč strážní služba, ekologická výchova, správce budovy Žďár n. Sáz. 566 653 138 725 141 699
Renata Horká asistentka Žďár n. Sáz. 566 653 134 724 229 894
Marcela Rázlová ekonomický pracovník Havl. Brod 569 429 494  724 303 534

 

oddělení sledování stavu biodiverzity
Ing. Luděk Čech vedoucí oddělení, botanika, NATURA 2000 Havl. Brod 569 408 270  724 804 128
Mgr. Alena Bartošová monitoring Žďár n. Sáz. 566 653 116

730 594 574

Mgr. Pavlína Bukáčková botanika, NATURA 2000 Žďár n. Sáz. 566 653 121 725 141 700
Bc. Miloš Dudycha botanika Žďár n. Sáz.

566 653 123

724 339 653

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. monitoring Havl. Brod 569 408 268 724 303 437
Ing. Dana Kodetová monitoring Havl. Brod 569 408 268

730 594 576

Mgr. Josef Komárek botanika, NATURA 2000 Havl. Brod 569 408 271  724 303 536
Mgr. Jana Matrková, Ph.D. zoologie, NATURA 2000 Havl. Brod 569 408 271 601 591 200
RNDr. Petr Mückstein zoologie Žďár n. Sáz. 566 653 115 602 486 387
Ing. Daniela Pečínková NATURA 2000 Havl. Brod 569 408 270 724 303 538

 

oddělení ochrany přírody a krajiny
Ing. Zdeněk Záliš vedoucí oddělení a zástupce ředitele RP Žďár n. Sáz. 566 653 120 606 600 889
Ing. Ondřej Bystřický mimolesní zeleň, újmy Žďár n. Sáz. 566 653 125 723 249 230
Milena Čiháková výstavba (drobné stavby) Žďár n. Sáz. 566 653 124 725 141 701
Mgr. Petra Doležalová vodní hospodářství Žďár n. Sáz. 566 653 127 725 141 702
Ing. Aneta Dvořáková lesnictví Žďár n. Sáz. 566 653 112 606 621 261
Ing. Josef Havelka výstavba (liniové stavby) Žďár n. Sáz. 566 653 113 724 327 047
Petr Matějka výstavba (územní plány, novostavby) Žďár n. Sáz. 566 653 114  724 293 083

 

 

oddělení péče o přírodu a krajinu
Ing. Josef Řetický vedoucí oddělení, zemědělství, PPK a MaS, pozemky v CHKO Žďár n. Sáz. 566 653 117 724 327 004
Mgr. Tomáš Bartůšek krajinotvorné programy Havl. Brod 569 408 268 737 797 438
Bc. Martin Černý krajinotvorné programy Žďár n. Sáz.   731 142 244
Jitka Domkářová krajinotvorné programy Havl. Brod 569 408 272 724 303 431
Ing. Bohumila Jermlová krajinotvorné programy, OPŽP Havl. Brod 569 408 266 724 303 531
Mgr. Kateřina Machová ekologická výchova, PR, zoologie, ÚSES Žďár n. Sáz. 566 653 135 602 491 419
Ing. Lucie Vájová krajinotvorné programy, dendrologie Havl. Brod   731 671 897

emailové adresy pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

ID datové schránky: 3hjdyhg

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt