Podpora opatření ve volné krajině

Ve volné krajině, tedy na území Kraje Vysočina mimo chráněná území, je smyslem opatření vytvářet a pečovat o síť zachovalých segmentů kulturní krajiny. Nejčastěji se jedná o fragmenty mokřadních a rašelinných luk, meze či remízky, vodní plochy a významnou zeleň. S pomocí podpory těchto opatření jsou zajištěny předpoklady pro fungování kostry ekologické stability v člověkem silně pozměněném prostředí. Jedná se tedy o významný nástroj s pozitivním přínosem pro přírodu a krajinu regionu.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt