Kačeři pomáhali střevli potoční

Kačeři pomáhali střevli potoční

26.9.2017

Proběhla společná akce provozovatelů geocachingu a AOPK ČR, RP Správy CHKO Žďárské vrchy pro podporu místní populace střevle potoční.

Nadšenci pro geocaching oslovili AOPK ČR, RP Správu CHKO Žďárské vrchy s nabídkou uspořádání akce CITO event (tj. setkání, na kterém geocacheři pomáhají přírodě) na území CHKO. Nabídky jsme rádi využili a připravili jsme zajímavou, zároveň ale i fyzicky namáhavou činnost – odbahnění malé, zanesené tůně v lese.

Tůň na přítoku říčky Staviště u Žďáru nad Sázavou byla před třemi lety vytvořena pro podporu místí populace ohrožené střevle potoční. Tůň sloužila jako rozmnožiště a také útočiště v době sucha, kdy říčka na okolních místech vysychala. Silné deště letošního roku spláchly do tůně velké množství okolní zeminy a sedimentu říčního dna, takže tůň přestala plnit svou funkci.

S pomocí 13 aktivních geocacherů se podařilo z tůně většinu sedimentů odstranit. Chladné počasí při namáhavé práci nevadilo - vynášení mokrého bahna z tůně všechny zúčastněné dostatečně zahřálo.     Kromě dobrého pocitu z užitečné práce byla účastníkům odměnou i malá ukázka ryb žijících v říčce Staviště. Někteří tak poprvé v životě viděli vzácnou vranku obecnou, pstruha potočního nebo mihuli potoční (ač vypadá jako úhoř, nepatří mezi ryby), která žije zahrabaná v bahnitopísčitých, náplavech čistých potoků.

Děkujeme za pomoc obětavým lidem, díky nim mají střevle opět k dispozici své trdliště a úkryt před suchem.

Kačeři pomáhali střevli potoční

Kačeři pomáhali střevli potoční

Kačeři pomáhali střevli potoční

Vpravo vranka obecná – zploštělé tělo usnadňuje pohyb po říčním dně. Vlevo okoun říční, který do této říčky nepatří, dostal se zde náhodou (foto: Jana Hejtmánková).

Vpravo vranka obecná – zploštělé tělo usnadňuje pohyb po říčním dně. Vlevo okoun říční, který do této říčky nepatří, dostal se sem náhodou (foto: Jana Hejtmánková).

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt