Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Na Třech Studních proběhlo celostátní setkání strážců přírody

Na Třech Studních proběhlo celostátní setkání strážců přírody

Na Třech Studních proběhlo celostátní setkání strážců přírody

20.4.2016

Každoroční celostátní setkání strážců přírody se letos uskutečnilo v CHKO Žďárské vrchy.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci s  Asociací strážců přírody České republiky každoročně pořádá celostátní setkání strážců. Letošní proběhlo 8. a 9. 4. 2016 na Třech Studních v CHKO Žďárské vrchy. Témata setkání byly novinky v legislativě týkající se ochrany přírody a krajiny, interpretace přírodního dědictví pro průvodce, ukázky modelových situací a jejich řešení, ze zoologie zazněl tentokrát příspěvek k determinaci obojživelníků a jejich larválních stádií, následovaly další hodnotné přednášky a v neposlední řadě představení pořádající CHKO. Večer proběhla neformální diskuze, na níž si strážci předávali vlastní zkušenosti při řešení nejrůznějších případů.

Druhý den si strážci z celé republiky mohli pod vedením průvodců prohlédnout vybrané hodnotné lokality CHKO Žďárské vrchy – nejstarší národní přírodní rezervaci Žákovu horu, vystoupat na vyhlídku na Pasecké skále, podívat se na porosty bledulí ve Světnovském údolí nebo si prohlédnout SKI areál v Novém Městě na Moravě.

Příští rok strážce uvítá CHKO Beskydy.

                                                  

Asociace strážců přírody České republiky (zkráceně Asociace strážců) vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje především strážce přírody z národních parků a chráněných krajinných oblastí v ČR. Vítáni jsou ovšem i strážci působící v rámci jednotlivých krajů ČR a další příznivci. Cílem Asociace strážců je zvyšovat odbornost a profesionální úroveň svých členů, nabízí jim školení, odborné exkurze a stáže, včetně zahraničních.

Odkaz na internetové stránky Asociace strážců: http://strazprirody.cz/

 

Strážci přírody byli dosud vnímáni především jako ti, kdo pokutují přestupky návštěvníků chráněných území. Dnes jsou nároky na strážce daleko vyšší – měli by fungovat spíše jako kvalifikovaní průvodci, návštěvníkům poskytovat informace, pro „svůj“ úřad sbírat data v terénu. Pokuty jsou pak až posledním řešením v situaci, kdy neexistuje jiné řešení.

 

 

 Za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR přivítal strážce Ondřej Vítek, za Asociaci strážců přírody ČR Radomír Studený (autor: Jana Kristianová).

Za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR přivítal strážce Ondřej Vítek, za Asociaci strážců přírody ČR Radomír Studený (autor: Jana Kristianová).

 

Na setkání přijeli strážci ze všech koutů republiky, např. z CHKO Moravský kras (autor: Jana Kristianová).

Na setkání přijeli strážci ze všech koutů republiky, např. z CHKO Moravský kras (autor: Jana Kristianová).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt