Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Nelegální zalesňování ohrožuje přírodu a krajinu Žďárských vrchů

Nelegální zalesňování ohrožuje přírodu a krajinu Žďárských vrchů

Nelegální zalesňování ohrožuje přírodu a krajinu Žďárských vrchů

7.3.2016

Zástupci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se sešli na Správě CHKO Žďárské vrchy, aby společně zabránili dalšímu nelegálnímu zalesňování ekologicky cenných ploch.

Zalesňování zemědělských půd je dosud často vnímáno jako zlepšování ekologického stavu krajiny. Realita je ale taková, že k zalesňování jsou vybírány převážně špatně přístupná nebo neúrodná místa jako jsou meze, strmé stráně, podmáčené louky, nivy potoků, původní kamenice, lesní enklávy apod. Tato místa představují v krajině obvykle poslední cenné prvky s vysokou biodiverzitou, často jsou i biotopem chráněných a ohrožených druhů. Jejich zalesněním tento biotop v krátké době nenávratně zaniká. Zalesňováním lesních enkláv a zarovnáváním lesních okrajů se také dál zjednodušuje struktura krajiny, kde pak dominují celky polí a smrkových hospodářských lesů.

K zalesnění pozemků na území chráněných krajinných oblastí je nutný souhlas příslušné Správy CHKO. V posledních letech dochází však velmi často k zalesňování drobných ploch bez tohoto souhlasu.      

Dne 18. 2. 2016 se proto sešli příslušní pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (orgány ochrany zemědělského půdního fondu) a krajských úřadů na Správě CHKO, aby hledali společný postup proti těmto nelegálním aktivitám. Diskutované byly možnosti nápravy dříve zalesněných ploch, sankcí, ale také možnosti osvěty a prevence. Na jednání byly dohodnuty zásady součinnosti všech zainteresovaných orgánů s tím, že Správa bude situaci dále vyhodnocovat a v pravidelných intervalech o vývoji problému informovat.

Televizní reportáž o nevhodném zalesňování můžete zhlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000140407-udalosti-v-regionech/obsah/463550-nejenom-za-nepovolene-kaceni-ale-i-za-vysazeni-stromu-hrozi-vysoke-pokuty

Nevhodné zalesnění enklávy v listnatém porostu monokulturou smrku ztepilého.

Nevhodné zalesnění enklávy v listnatém porostu monokulturou smrku ztepilého.

 

Nevhodné zalesnění vstavačové louky.

Nevhodné zalesnění vstavačové louky.

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt