Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Příznivá zpráva – plůdek střevle nalezen

Příznivá zpráva – plůdek střevle nalezen

Příznivá zpráva – plůdek střevle nalezen

4.7.2017

Při kontrole dvou lokalit s výskytem vzácné střevle potoční na Vysočině byl nalezen početný plůdek – místní populace se obnovují.

Střevle potoční, drobná rybka menších toků pstruhového a lipanového pásma od 50. let minulého století mizí nejen na Vysočině. Z dříve zcela běžného druhu se stal vzácný a chráněný živočich. Nález hojného plůdku na dvou lokalitách je proto povzbudivým zjištěním.

Na severní hranici kraje Vysočina, na Chlumském potoce u Chlumu, jsme v červnu pozorovali stovky kusů letošního plůdku střevle potoční. Druhá úspěšná kontrola proběhla na průtočné tůni na potoce Staviště u Žďáru nad Sázavou, kterou jsme zde vytvořili k podpoře dožívající populace střevle před třemi lety. I zde jsme zjistili početný plůdek střevle dokládající úspěšné rozmnožování.

V letech 2015 a 2016 jsme na Vysočině prověřovali 55 lokalit s udávaným výskytem střevle, její přítomnost jsme však potvrdili už jen na čtrnácti posledních lokalitách. Na úbytku střevle se podílel především člověk. Střevle je závislá na dostatku rozpuštěného kyslíku ve vodě, velmi citlivá je ke znečištění vod a eutrofizaci (tj. obohacení vody živinami). Na jejím ústupu se podstatně podílely také regulace drobných vodních toků, které na Vysočině postihly většinu míst, kde střevle žila. Významný vliv měl v minulých letech také chov pstruha potočního, který při větší intenzitě způsobil zánik zbytkových populací. V současné době je ale největší hrozbou počasí – stále častější období sucha v posledních letech způsobují výrazné vysýchání vodních toků, které postihuje i místa výskytu střevle. Nebezpečí vyschnutí toku lze částečně eliminovat zřizováním hlubších bočních tůní, kde ryby mohou přečkat suché období. Vhodně navržené tůně jsou pro střevli také oblíbeným místem pro tření. Tyto poznatky jsme na Vysočině úspěšně ověřili na několika tocích – většina vybudovaných tůní byla využita již v prvním roce k úspěšné reprodukci.

AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy se v posledních letech záchraně této krásné rybky intenzivně věnuje. V letošním roce jsme na základě několikaletého intenzivního monitoringu zpracovali tzv. regionální akční plán, který se zabývá vyhodnocením příčin ohrožení a návrhem vhodných opatření k záchraně všech zbytkových populací střevle potoční v kraji Vysočina. To by mělo pomoci zastavit další ústup střevle a postupně snad i umožnit návrat do toků, které původně obývala.

 

 

V době tření se samec střevle zbarvuje duhovými barvami a na hlavě se jim objevuje třecí vyrážka

V době tření se samec střevle zbarvuje duhovými barvami a na hlavě se jim objevuje třecí vyrážka (foto: Václav Hlaváč).

 

Svým zbarvením si střevle ve tření nijak nezadá s exotickými akvarijními rybami

Svým zbarvením si střevle ve tření nijak nezadá s exotickými akvarijními rybami (foto: Václav Hlaváč).

 

Průtočné boční tůně pro střevli na Huťském potoce mají za cíl umožnit přežití ryb v době sucha a zároveň i vytvořit vhodný biotop pro rozmnožování střevle

Průtočné boční tůně pro střevli na Huťském potoce mají za cíl umožnit přežití ryb v době sucha a zároveň i vytvořit vhodný biotop pro rozmnožování střevle (foto: Bohumila Jermlová).

 

Soustava bočních tůní na Huťském potoce těsně po realizaci

Soustava bočních tůní na Huťském potoce těsně po realizaci (foto: Bohumila Jermlová).

 

Již několik měsíců po realizaci byl na většině tůní zjištěn výskyt střevle včetně tohoročního plůdku

Již několik měsíců po realizaci byl na většině tůní zjištěn výskyt střevle včetně tohoročního plůdku (foto: Bohumila Jermlová).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt