Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Proč se kácí v NPR Radostínské rašeliniště?

Proč se kácí v NPR Radostínské rašeliniště?

Proč se kácí v NPR Radostínské rašeliniště?

2.11.2015

Správa CHKO Žďárské vrchy ve spolupráci se společností KINSKÝ Žďár, a.s., zahájila odstraňování náletových dřevin v NPR Radostínské rašeliniště.

Správa CHKO Žďárské vrchy ve spolupráci s vlastníkem pozemků, společností KINSKÝ Žďár, a.s., zahájila v podzimním období odstraňování náletových dřevin v NPR Radostínské rašeliniště. Rozrůstající se dřevinný nálet bylo nutné odtěžit z důvodu zamezení pokračující sukcese a nežádoucího zarůstání biotopu rašeliniště. Díky tomuto opatření dojde k opětovnému prosvětlení části rašeliniště, což bude mít pozitivní vliv nejen na vegetaci, ale i na různé druhy živočichů obývající toto stanoviště. Redukce náletových dřevin probíhá v souladu s platným plánem péče o tuto jedinečnou lokalitu.

 

 Odstranění náletových dřevin v NPR Radostínské rašeliniště, foto: Petr Mückstein

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt