Proč se pumpují tůně?

Proč se pumpují tůně?

13.5.2016

Za pomoci sboru dobrovolných hasičů Najdek byla vypumpována tůňka u rybníku Dívka – rozmnožiště kuňky obecné.

V zimě roku 2013 byla v evropsky významné lokalitě Dívka (dále jen „EVL“) vedle nátokové části stejnojmenného rybníka vykopána tůň pro kuňku ohnivou, která je předmětem ochrany EVL. Tůň není rybářsky využívána a slouží kuňce a dalším druhům obojživelníků k rozmnožování. Při silné letní bouřce 2014 se vedlejší potůček rozvodnil a spojil se s tůňkou, takže se do tůňky dostalo několik ryb, včetně nepůvodního druhu - střevličky východní. Ta se za rok a půl v tůni významně namnožila a kuňky přestaly tůňku k rozmnožování využívat. Střevlička je silný potravní a prostorový konkurent obojživelníků.

Tůň byla vybudovaná jako nevypustitelná, proto Správa CHKO Ždárské vrchy přistoupila k vyčerpání veškeré vody a přechodnému vysušení tůně. Této činnosti se ochotně ujal Sbor dobrovolných hasičů Najdek, kteří pomoc pojali jako cvičení.

Před započetím prací bylo potvrzeno, že se v tůni nenacházejí žádné snůšky obojživelníků. Dvěma sacími zařízeními a čtyřmi hadicemi hasiči vypumpovali vodu z tůně za 40 minut. Hadice byly nataženy do Dívky, která se právě také vypouštěla. Takto se podařilo vylovit veškeré ryby, které se do tůně dostaly. Aby v budoucnu nedošlo znovu k přelití vody z potoka do tůně, byl v roce 2015 navýšen břeh tůně podél potoka.

Střevlička východní (Pseudorasbora parva) je v ČR invazním druhem. Z původního areálu v povodí Amuru a v zemích jihovýchodní Asie se rozšířila do Evropy s plůdkem býložravých ryb – amura a tostolobika. Do tehdejšího Československa byla poprvé přivezena s plůdkem v roce 1981 a rozšířila se do celé republiky. Střevlička o délce těla 3–6 cm se tře od dubna do pozdního léta, kdy samice dokáže za tuto dobu naklást až 5 000 jiker, proto je silným konkurentem rychle navyšující své počty. Střevlička je všežravec, živí se planktonem i bentosem.

 

Dobrovolní hasiči z Najdku přinášejí centrálu, jejíž pomocí budou vypumpovávat vodu z tůně (autor: Jana Hejtmánková).

Dobrovolní hasiči z Najdku přinášejí centrálu, jejíž pomocí budou vypumpovávat vodu z tůně (autor: Jana Hejtmánková).

 

Sací hadice je přivázána na paletu, aby nenabírala bahno ze dna (autor: Jana Hejtmánková).

Sací hadice je přivázána na paletu, aby nenabírala bahno ze dna (autor: Jana Hejtmánková).

 

Do akce se zapojili i budoucí hasiči (autor: Jana Hejtmánková).

Do akce se zapojili i budoucí hasiči (autor: Jana Hejtmánková).

 

Střevlička východní – rybka, kvůli níž se celá akce pořádala (autor: Jana Hejtmánková).

Střevlička východní – rybka, kvůli níž se celá akce pořádala (autor: Jana Hejtmánková).

 

Střevlička východní – detailnější pohled na nepůvodní invazní druh (autor: Jana Hejtmánková).

Střevlička východní – detailnější pohled na nepůvodní invazní druh (autor: Jana Hejtmánková).

 

Hasiči použili i ponorné čerpadlo (autor: Jana Hejtmánková).

Hasiči použili i ponorné čerpadlo (autor: Jana Hejtmánková).

 

Obnažené bahnité dno tůně krátce před zakončením úspěšné akce (autor: Jana Hejtmánková).

Obnažené bahnité dno tůně krátce před zakončením úspěšné akce (autor: Jana Hejtmánková).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt