Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Správa CHKO Žďárské vrchy jednala se starosty

Správa CHKO Žďárské vrchy jednala se starosty

Správa CHKO Žďárské vrchy jednala se starosty

2.3.2016

Na druhém společném setkání řešila Správa CHKO Žďárské vrchy se zástupci obcí ležících v CHKO společná problematická témata.

Dne 23. 2. 2016 se v centrální části CHKO, ve Vzdělávacím centru Křižánky, p. o. uskutečnilo druhé setkání starostů obcí a měst ležících v CHKO Žďárské vrchy se zástupci AOPK ČR,  regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy. Cílem setkání byla diskuse a vzájemné vyjasnění postojů k problémům, které řeší Správa CHKO a které se dotýkají zájmů obcí.

V úvodní prezentaci ředitel RP SCHKO ŽV seznámil účastníky s aktuální organizační strukturou AOPK ČR a s hlavními aktivitami Správy včetně rozvoje návštěvnické infrastruktury. Podstatná část setkání byla pak věnována diskusi k problematice územního plánování, ochraně krajinného rázu při výstavbě a k zimní údržbě komunikací, kde obce vnímají nejvýznamnější omezení. Zmíněná byla i problematika povolování kácení zeleně a stále rozšířenějšího nelegálního zalesňování zemědělské půdy.

Účastníci se shodli, že schůzka přispěla k vzájemné informovanosti, k objasnění zájmů ochrany přírody a priorit obcí, což přispěje k snažšímu projednávání konkrétních kauz. V otázce zimní údržby byl pak dohodnut postup ke zlepšení koordinace ve spolupráci se správcem komunikací. Závěrem všichni projevili zájem pokračovat v pravidelných setkáních, další jednání proběhne v podzimních měsících tohoto roku.

Na druhém společném setkání řešila Správa CHKO Žďárské vrchy se zástupci obcí ležících v CHKO společná problematická témata.

Na druhém společném setkání řešila Správa CHKO Žďárské vrchy se zástupci obcí ležících v CHKO společná problematická témata.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt