Syslům na Mohelně se daří dobře

Syslům na Mohelně se daří dobře

19.8.2016

Dle výsledků letošního sčítání syslů je jejich populace na Mohelenské hadcové stepi stálá a prosperující.

V národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step a v jejím ochranném pásmu žije početná kolonie kriticky ohroženého sysla obecného. Vždy tomu ale tak nebylo.

 

Ještě v 40. a 50. letech 20. století se sysel obecný běžně vyskytoval v nižších polohách na travnatých mezích a v zemědělských plodinách a byl považován za škůdce. Přibližně o 40. let později jeho stavy poklesly tak, že se druh dostal na pokraj vyhubení. V současnosti žije sysel na 36 více či méně izolovaných lokalitách v ČR v celkovém počtu jen cca 5 000 jedinců.

Přesné příčiny silného úbytku nejsou známy, jsou přisuzovány přeměně krajiny započaté kolektivizací zemědělství. Sysel je typickým zvířetem stepí – obývá trvale nízký travní porost, díky němuž snadno přehlédne krajinu, udržuje vizuální kontakt s dalšími jedinci kolonie a včas spatří predátory.

Také populace na Mohelenské hadcové stepi byla na pokraji vyhubení. Od roku 2000 zde probíhá každoroční sčítání populace sysla. V prvních letech sčítání se početnost pohybovala okolo 20 jedinců! Sčítání probíhá dvakrát ročně – po probuzení ze zimního spánku a v období mláďat.

Díky včasnému zásahu ochránců přírody se na travnatých mohelenských pláních s výskytem sysla začala provádět potřebná péče vyhovující jeho životním nárokům, tzn. kosení 2–3x ročně na ploše cca 9 ha. Počty jedinců v populaci začaly růst a posledních pět let se stav drží okolo 100.

Sysla obecného vykukujícího z trávy pomocí triedru můžete na lokalitě pozorovat od jeho probuzení ze zimního spánku, tj. od konce března až do konce října. Již v srpnu usínají samice, později samci a nakonec mláďata, která mají nejkratší čas na nabrání tukových zásob.

Sysel obecný byl v roce 2008 pro svou nízkou početnost a speciální nároky na biotop zařazen mezi druhy, pro které byl zpracován záchranný program. Cílem programu je zajistit trvalou existenci sysla obecného na co největším počtu stávajících lokalit výskytu na území ČR a vytvořit 5 metapopulací sysla s početností alespoň 2 500 jedinců v jedné metapopulaci. Součástí programu bylo vytvoření plánu péče o tento druh. Více informací o záchranném programu i syslovi najdete na stránkách AOPK ČR: http://www.zachranneprogramy.cz/

 

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a její obyvatel sysel obecný (autor: Jan Stýskala).

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a její obyvatel sysel obecný (autor: Jan Stýskala).

 

Mláďata sysla obecného (autor: Jan Matějů).

Mláďata sysla obecného (autor: Jan Matějů).

 

Mladý sysel pozorující okolí (autor: Jan Matějů).

Mladý sysel pozorující okolí (autor: Jan Matějů).

 

Nora sysla (autor: Jan Matějů).

Nora sysla (autor: Jan Matějů).

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt