Tůně na pomoc střevli potoční

Tůně na pomoc střevli potoční

31.3.2016

Pro posílení místních populací střevle potoční byly obnoveny průtočné tůně, které střevlím poskytnou útočiště v době sucha.

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) je drobná rybka, která kdysi v hojných počtech obývala většinu toků na Vysočině. V posledních desetiletích však na řadě míst vymizela a mnohde přežívá jen v malých, izolovaných populacích. V rámci regionálního akčního plánu pro střevli potoční jsme proto na třech místech navrhli vytvoření či obnovu tůní při vodních tocích. Práce nyní probíhají a na dvou místech byly v průběhu měsíce ledna tůně dokončeny. Jde o součást projektu "Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni" (EHP-CZ02-OV-1-026-2015), který je financován z prostředků EHP fondů 2009-2014.

 

První lokalitou je Huťský potok na Pelhřimovsku. Střevle zde žije v nepříliš početné populaci. V těsném sousedství potoka jsme pro ni obnovili drobné vodní plošky – tůně, částečně napojené na koryto potoka. Soustavy tůní pomohou střevlím najít útočiště před predátory i v době sucha. Věříme, že tůně mohou pomoci i dalšímu vzácnému druhu, který v tomto malém lesním potůčku dosud přežívá: mihuli potoční (Lampetra planeri).

Podobné tůně vznikly i na jiném místě Vysočiny, na Ranském potoce u Ždírce nad Doubravou. Ranský potok v loňském suchém létě až na několik izolovaných tůněk zcela vyschl, takže nechybělo mnoho a střevle zde vyhynula docela. Nové tůně napříště nabídnou střevlím další útočiště pro přežití doby extrémního sucha.

 

Děkujeme Lesům ČR a Lesnímu družstvu obcí Přibyslav za vstřícnost, díky níž bylo možné akci provést.

 

 

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – samec v době tření (foto P. Mückstein).

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – samec v době tření (foto P. Mückstein).

 

Tůň na Ransku, těsně po dokončení (foto Ing. Josef Havelka).

Tůň na Ransku, těsně po dokončení (foto Ing. Josef Havelka).

 

Tůně na Huťském potoce, krátce po dokončení (foto Mgr. Jana Matrková).

Tůně na Huťském potoce, krátce po dokončení (foto Mgr. Jana Matrková).

 

Tůně na Huťském potoce, krátce po dokončení (foto Mgr. Jana Matrková).

Tůně na Huťském potoce, krátce po dokončení (foto Mgr. Jana Matrková).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt