Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Uskutečnilo se další setkání se starosty

Uskutečnilo se další setkání se starosty

Uskutečnilo se další setkání se starosty

18.10.2016

Při podzimním setkání regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy se zástupci obcí se řešila problematika povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.

Setkání proběhlo 13. 10. 2016 ve vzdělávacím centru v Křižánkách, tématem byla problematika povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. S příspěvkem, shrnujícím nejčastější problémy a nedostatky, zde vystoupil také zástupce České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod Ing. Korábek. Jedním z diskutovaných témat byla otázka tzv. systémové podjatosti, ve které se může ocitnout starosta obce, pokud vystupuje v roli žadatele i v roli oprávněné úřední osoby, která o žádosti rozhoduje. Setkání se zúčastnili zástupci 23 obecních úřadů, většina z nich zhodnotila diskusi jako přínosnou.

Setkání regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy se starosty obcí se stalo v posledních letech oboustranně pozitivně hodnocenou tradicí, protože průběžný kontakt a vzájemné informování pomáhá nalézat přijatelná řešení. Poděkování patří obci Křižánky za poskytnutí, zajištění a přípravu jednacích prostor a nezbytného zázemí.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt