Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Úspěšný seminář k Operačnímu Programu životní prostředí 2014 - 2020

Úspěšný seminář k Operačnímu Programu životní prostředí 2014 - 2020

Úspěšný seminář k Operačnímu Programu životní prostředí 2014 - 2020

11.7.2017

Ve čtvrtek 15. června 2017 uspořádala AOPK ČR, regionální pracoviště S CHKO Žďárské vrchy v Havlíčkově Brodě seminář, který potencionálním žadatelům představil možnosti využití Operačního programu Životní prostředí, zejména pak Prioritní osu 4, specifický cíl 4.3. zaměřený na posilování přirozených funkce krajiny. 26 účastníků, především zástupců obecních a krajských samospráv, vyslechlo úvodní prezentaci zaměřenou na možnosti využití OPŽP. Po zajímavé diskusi následovala exkurze na dvě úspěšně dokončené akce v okolí Havlíčkova Brodu. Účastníci tak měli možnost prodiskutovat konkrétní zkušenosti žadatelů i pohled AOPK při hodnocení záměrů. Z četných ohlasů je zřejmé, že seminář přispěl k vyšší informovanosti a k zájmu obcí o využití OPŽP při zlepšování přírodního prostředí.

 

Semináře k prezentaci OPŽP se zúčastnilo 26 zájemců především z řad obecních a krajských samospávSemináře k prezentaci OPŽP se zúčastnilo 26 zájemců především z řad obecních a krajských samospáv (foto: Bohumila Jermlová).

Místostarosta Havlíčkova Brodu  Libor Honzárek představuje účastníkům akci "Revitalizační a protipovoňová opatření na Cihlářském potoce". Rozsáhlá akce v Místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek představuje účastníkům akci "Revitalizační a protipovoňová opatření na Cihlářském potoce". Rozsáhlá akce v povodí toku přinesla kromě zvýšení ekologické hodnoty a protiopovodňové ochrany města také zlepšení využitelnosti území pro krátkodobou rekreaci obyvatel města (foto: Bohumila Jermlová).

Tůně v ploše poldru se spolu s revitalizací toku staly významným ekologickým prvkem i místem vycházek pro občany městaTůně v ploše poldru se spolu s revitalizací toku staly významným ekologickým prvkem i místem vycházek pro občany města (foto: Bohumila Jermlová).

keřové výsadby v okolí Lučice se brzy po realizaci staly v okolní polní krajině významným krajinářským prvkem, ale také biotopem několika chráněných druhůKeřové výsadby v okolí Lučice se brzy po realizaci staly v okolní polní krajině významným krajinářským prvkem, ale také biotopem několika chráněných druhů (foto: Bohumila Jermlová).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt