Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Akce >> odborný seminář s exkurzí: Využití OPŽP z hlediska správců vodních toků

odborný seminář s exkurzí: Využití OPŽP z hlediska správců vodních toků

  • datum: 6. 12. 2018
  • místo: zasedací místnost pracoviště AOPK ČR, Husova 2115, Havlíčkův Brod
  • typ: Seminář
  • příloha: pozv_opzp_spravci_12.pdf (352,1 kB)

Diskuzní seminář, určený zejména pro správce toků, projektanty revitalizací a rybích přechodů, orgány ochrany přírody aj., zaměřený na Prioritní osu 4, Specifický cíl 4.3 (Posílit přirozené funkce krajiny), aktivita 4.3.3. (Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekologickostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů)

PROGRAM

Seminář moderuje ředitel SCHKO ŽV – Ing. Václav Hlaváč

9:00 – 9:30 Úvodní slovo; aktuální informace z OPŽP

9:30 – 11:30 Diskuzní prezentace „Využití OPŽP z hlediska správců vodních toků – možnosti dotací, příklady dobré praxe“

11:30 – 12:30 Přestávka, občerstvení

12:30 – 15:00 Odjezd vlastními auty do terénu – ukázka revitalizace toku a nivy Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě a ukázka rybího přechodu na Šlapance ve Šlapanově

Předpokládá se průběžná diskuze během celého semináře.

Vstup na seminář je zdarma; uvedené časy jsou orientační.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese: bohumila.jermlova@nature.cz, nejpozději do 30. 11. 2018

Kapacita sálu je omezená.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt