Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

telefonní seznam

-----------------------------------------

pracoviště Havlíčkův Brod:

Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod 2

telefonní seznam

 

ID datové schránky: 3hjdyhg


zdarvrch@nature.cz

www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

Konference k 50. výročí vzniku CHKO Žďárské vrchy proběhla 21. až 22. září 2021. Prezentace přednášejících je možné prohlédnout zde: https://www.ochranaprirody.cz/zdarskevrchy50let/


Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy leží na území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy. Její rozloha činí 70 940 ha, z toho 46% zaujímají lesy, zastoupené zejména ve vyšší centrální části území, 44% tvoří zemědělský půdní fond, 1,9% vodní plochy, 0,9% zastavěné plochy a  5% ostatní plochy. CHKO se rozkládá v nadmořských výškách od 490 do 836,3 m, s nejvyšším vrcholem Devět skal. Posláním CHKO je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu, formovaném od středověké kolonizace někdejšího pomezního hvozdu, se pod zalesněnými hřbety Žďárských vrchů prolínají pole a louky s osnovou dřevinné vegetace, malebně začleněnými rybníky i venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury. Významným fenoménem chráněného území je voda. Na zdejší husté síti drobných vodních toků byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava. K nejcennějším segmentům náleží zejména rašeliniště a další mokřadní společenstva. Typickým krajinným prvkem oblasti jsou rovněž rulové skalní útvary vytvořené na zalesněných hřbetech Žďárských vrchů a mozaika rozptýlené dřevinné vegetace s remízky a kamenicemi v zemědělsky využívané krajině. 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1970
Rozloha: 709 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 4 národní přírodní rezervace
10 přírodních rezervací
36 přírodních památek
Jiné údaje: Na území mimo CHKO Žďárské vrchy zajišťuje Správa péči o národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Velký Špičák, Divoká Oslava  a národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště, Švařec a Zhejral.
Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt