Správa státního majetku

AOPK ČR zajišťuje péči o pozemky ve zvláště chráněných územích, které jsou ve vlastnictví státu a jsou vedeny ve Fondu pozemků v ZCHÚ.Tyto pozemky nelze privatizovat a způsob a podmínky jejich využívání musí být stanoveny tak, aby nebyl ohrožen předmět ochrany na jednotlivých lokalitách.

Podle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách atd. je AOPK ČR od 1. 7. 2002 organizací pověřenou hospodařit s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území a se kterými byly do konce roku 2002 příslušné hospodařit okresní úřady. Jedná se o majetek dříve pronajatý finančními referáty OkÚ. AOPK ČR vyřizuje v rámci své územní působnosti agendu související s převodem a pronájmem těchto pozemků.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt