Stráž ochrany přírody

Při regionálním pracovišti Správa CHKO Žďárské vrchy působí stráž přírody. Stráž ochrany přírody je ustanovována podle § 81 Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Členy stráže přírody jsou strážci a zpravodajové, vybavení služebním odznakem se státním znakem a průkazem stráže přírody, ve kterém je vymezen obvod jejich působnosti.

 

Strážci jsou oprávněni:

  • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy týkající se ochrany přírody
  • ukládat a vybírat blokové pokuty
  • vstupovat při výkonu své činnosti na cizí pozemky
  • pozastavit rušivou činnost ohrožující zájmy ochrany přírody
  • zadržet ke zjištění totožnosti osobu, která byla přistižena při porušování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu PČR
  • požadovat součinnost PČR nebo obecní (městské) policie

Strážci požívají ochrany úřední osoby.

Kontaktní osoby na CHKO Žďárské vrchy

Lubomír Dajč - 566 653 138

Zdeněk Záliš - 606 600 889

Petr Mückstein - 566 653 115

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt