Monitoring

Správa CHKO Žďárské vrchy je odbornou institucí ochrany přírody. Jednou z důležitých součástí její činnosti je provádění pravidelného monitoringu významných typů biotopů a druhů rostlin a živočichů, tedy zjišťování stavů a trendů jejich populací na vybraných lokalitách.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt