Nálezová databáze

Data z floristických a faunistických monitoringů, z inventarizačních průzkumů, z publikací a dalších zdrojů jsou vkládána do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), kterou spravuje AOPK ČR. Vkládat a prohlížet data mohou všichni zaměstnanci AOPK ČR, dále úřady státní správy, výzkumné instituce (např. AV ČR, muzea, univerzity) a případně další uživatelé, kteří uzavřou s AOPK ČR smlouvu.

Pro veřejnost jsou k dispozici informace o druzích z Databáze C1 rostlin a rovněž informace o jednotlivých druzích a jejich výskytu dle NDOP na jednotlivých kartách druhů.

Další informace jsou uvedeny na http://portal.nature.cz/.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt