Organizační struktura

 

Ing. Václav Hlaváč ředitel RP Správa CHKO, zoologie  602 205 590
oddělení provozní
Jiří Skála vedoucí oddělení, BOZP, PO, spisovna, pozemky, správce budovy Žďár n. Sáz

951 424 937

724 303 431
Lubomír Dajč strážní služba, ekologická výchova, správce budovy Žďár n. Sáz.

951 424 936

725 141 699
Renata Horká asistentka Žďár n. Sáz.

951 424 922

724 229 894
Marcela Rázlová ekonomický pracovník Havl. Brod 951 424 911 724 303 534

 

oddělení sledování stavu biodiverzity
Ing. Luděk Čech vedoucí oddělení, botanika, NATURA 2000 Havl. Brod 951 424 905 724 804 128
Mgr. Pavlína Bukáčková botanika, NATURA 2000 Žďár n. Sáz.

951 424 930

725 141 700
Mgr. Kamila Juřičková botanika Žďár n. Sáz.

951 424 932

724 339 653

Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. monitoring Havl. Brod 951 424 904 724 303 437
Ing. Dana Kodetová monitoring Havl. Brod 951 424 903

730 594 576

Mgr. Josef Komárek botanika, NATURA 2000 Havl. Brod 951 424 909 724 303 536
Mgr. Jana Matrková, Ph.D. zoologie, NATURA 2000 Havl. Brod 951 424 908 601 591 200
RNDr. Petr Mückstein zoologie Žďár n. Sáz.

951 424 929

602 486 387
Bc. Martin Slepica ConNat Havl. Brod 951 424 907 733 623 586
Bc. Štěpánka Šímová NATURA 2000 Havl. Brod 951 424 906

724 303 538

 

oddělení ochrany přírody a krajiny
Ing. Zdeněk Záliš vedoucí oddělení a zástupce ředitele RP Žďár n. Sáz.

951 424 933

606 600 889
Ing. Ondřej Bystřický mimolesní zeleň, újmy Žďár n. Sáz.

951 424 935

723 249 230
Milena Čiháková výstavba (drobné stavby) Žďár n. Sáz.

951 424 928

725 141 701
Mgr. Petra Doležalová vodní hospodářství Žďár n. Sáz.

951 424 924

725 141 702
Ing. Aneta Dvořáková lesnictví Žďár n. Sáz.

951 424 926

606 621 261
Ing. Josef Havelka výstavba (liniové stavby) Žďár n. Sáz.

951 424 931

724 327 047
Petr Matějka výstavba (územní plány, novostavby) Žďár n. Sáz.

951 424 923

724 293 083

 

 

oddělení péče o přírodu a krajinu
Ing. Josef Řetický vedoucí oddělení, zemědělství, PPK a MaS Žďár n. Sáz.

951 424 925

724 327 004
Mgr. Tomáš Bartůšek krajinotvorné programy Havl. Brod 951 424 902 737 797 438
Bc. Martin Černý LIFE Žďár n. Sáz.

951 424 921

731 142 244
Mgr. et Mgr. Kateřina Fialová ekologická výchova, PR, zoologie, ÚSES Žďár n. Sáz. 951 424 934 602 491 419
Ing. Bohumila Jermlová krajinotvorné programy, OPŽP Havl. Brod 951 424 913 724 303 531
Ing. Nicol Sobotková krajinotvorné programy Žďár n. Sáz

951 424 920

730 594 574
Ing. Lucie Vájová krajinotvorné programy, dendrologie Havl. Brod 951 424 912 731 671 897

emailové adresy pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

ID datové schránky: 3hjdyhg

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt