Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Hasiči z Najdeku pomáhali zachraňovat vzácné žáby

Hasiči z Najdeku pomáhali zachraňovat vzácné žáby

Hasiči z Najdeku pomáhali zachraňovat vzácné žáby

24.4.2018

Údržba biotopu je často nezbytnou součástí péče o chráněný druh. Někdy má tato péče i poměrně akční ráz.

Rybník Dívka a okolní rybníky Mikšovec, Jedlovský a Pihoun jsou součástí evropsky významné lokality Dívka. Domov tu má vzácná drobná žabka kuňka ohnivá. V roce 2013 byly u Dívky za finanční podpory MŽP - Programu péče o krajinu vybudovány tůně, které pomohly vytvořit vhodné podmínky pro její rozmnožování. V jedné z tůní se však pravidelně objevují ryby, které způsobují zhoršení kvality vody, větší ryby mohou požírat pulce žab a menší konkurují pulcům v boji o potravu. Velkým problémem je zejména výskyt invazního nepůvodního druhu - střevličky východní. Tato rybka se rychle množí a chová se v ekosystému velmi agresivně. Do tůně se ryby dostávají pravděpodobně s vodními ptáky.  

Právě kvůli masivnímu výskytu nežádoucí střevličky východní jsme rozhodli o vypuštění tůně, i přesto, že už se do ní začali stahovat obojživelníci k rozmnožování. Tůň nešlo vypustit dříve, protože slovit ji je možné pouze v době, kdy je vypuštěn i rybník Dívka. Vyčerpat vodu z tůně nám už podruhé umožnili dobrovolní hasiči z Najdeku, kteří si zde udělali námětové cvičení. Z tůně jsme odstranili stovky střevliček východních a desítky malých kapříků. Mladí hasiči nám pomohli posbírat i obojživelníky a přenést je do jiných tůní a rybníka Pihoun, kde se budou moci úspěšně rozmnožit. Chytili jsme kuňky ohnivé, skokany krátkonohé, skokany zelené, blatnice skvrnité i ještěrkám podobné ocasaté obojživelníky čolky obecné. 

Tůň nyní zůstane na krátkou dobu bez vody, aby se zahubily i poslední střevličky, přežívající v bahně. Pro další sezónu tak bude tůň obojživelníkům opět vhodným biotopem. Část kuněk se v ní možná stihne rozmnožit ještě letos.

 

061 Tůně nemají žádná výpustní zařízení, vypustit je vyžaduje silné čerpadlo (foto: P. Doležalová).

Tůně nemají žádná výpustní zařízení, vypustit je vyžaduje silné čerpadlo (foto: P. Doležalová).

 

Tématické cvičení hasiči z Najdku vítají (foto: P. Doležalová).

Tématické cvičení hasiči z Najdku vítají (foto: P. Doležalová).

 

Mladí hasiči se s nadšením zapojili i do sběru obojživelníku po vyčerpání tůně (foto: P. Doležalová).

Mladí hasiči se s nadšením zapojili i do sběru obojživelníku po vyčerpání tůně (foto: P. Doležalová).

Kuňka ohnivá. Její melodické „pu, pu“ můžete v EVL Dívka zaslechnout právě v těchto dnech. Samečci se ozývají od soumraku a můžou lákat samičky k rozmnožování po celou noc (foto: P. Doležalová).

Kuňka ohnivá. Její melodické „pu, pu“ můžete v EVL Dívka zaslechnout právě v těchto dnech. Samečci se ozývají od soumraku a můžou lákat samičky k rozmnožování po celou noc (foto: P. Doležalová).

 

Blatnice skvrnitá patří mezi silně ohrožené druhy. Drobná žabka má největší půlce z našich žab, mohou být i větší, než dospělí jedinci druhu (foto P. Doležalová).

Blatnice skvrnitá patří mezi silně ohrožené druhy. Drobná žabka má největší půlce z našich žab, mohou být i větší, než dospělí jedinci druhu (foto P. Doležalová).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt