Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Kolik návštěvníků denně zavítá do CHKO Žďárské vrchy?

Kolik návštěvníků denně zavítá do CHKO Žďárské vrchy?

Kolik návštěvníků denně zavítá do CHKO Žďárské vrchy?

17.5.2019

Monitoring návštěvnosti v CHKO Žďárské vrchy přinesl první výsledky.

Monitoring návštěvnosti CHKO proběhl v období od 1. července do 31. prosince na dvou vybraných lokalitách, na Devíti skalách a v národní přírodní rezervaci Ransko. Za 184 dní obě lokality navštívilo celkem 53 248 návštěvníků. Celková návštěvnost byla výrazně vyšší na Devíti skalách, kde bylo zaznamenáno 45 387 návštěvníků. V průměru vyšší návštěvnost zde byla během pracovních dní. Rekord návštěvnosti na Devítí skalách (a tím zároveň na obou lokalitách) padl o prodlouženém víkendu 29. září, kdy zde automatická čidla zaznamenala 1201 návštěvníků. Denní průměr návštěvnosti na Devíti skalách přitom činil 246,67 návštěvníků.

Na Ransku byl denní průměr 42,72 návštěvníků s návštěvností vyšší během víkendů. Zatím zde nebylo provedeno sčítání v době květu bledulí, kdy je podle pozorování návštěvnost mnohonásobně větší.

Monitoring návštěvnosti poskytuje důležité údaje o vytíženosti jednotlivých lokalit. Pomáhá alespoň orientačně stanovit takzvanou únosnou kapacitu maximálního zatížení daného území. Překročení této hodnoty může mít za následek snížení kvality přírodního a (životního) prostředí a tím také (zážitku) a spokojenosti návštěvníků i místních obyvatel. Jednoduše řečeno krajina Žďárských vrchů má své limity. Je v zájmu jak ochrany přírody, tak všech obyvatel, návštěvníků i podnikatelů v oblasti turismu tyto limity nepřekračovat.

Monitoring návštěvnosti zajistila Nadace Partnerství za použití sčítačů Eco-counter. V následující sezóně bude sčítání pokračovat. Zároveň bude pro Žďárské vrchy v následujících dvou letech pořízena koncepce práce s návštěvnickou veřejností, která nám umožní v této oblasti lépe plánovat a účinněji zaměřit jednotlivé aktivity.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt