Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Nahlédněte do jediného blatkového boru na Českomoravské vrchovině!

Nahlédněte do jediného blatkového boru na Českomoravské vrchovině!

Nahlédněte do jediného blatkového boru na Českomoravské vrchovině!

28.1.2014

Akce projektu MŽP ČR Návštěvnická infrastruktura.

Nejrozsáhlejší a nejhlubší rašeliniště Českomoravské vrchoviny, zároveň jediná lokalita blatkového boru v regionu a evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000, je od počátku tohoto roku zpřístupněna novou Naučnou stezkou Dářská rašelniště. Původní Naučná stezka Dářko byla v minulých letech zrušena. Její trasa byla 9 km dlouhá a vedla z Karlova okolo rybníka Velké Dářko a zpět do Karlova. V současnosti naučná stezka prochází pouze územím evropsky významné lokality. Částečně kopíruje modře značenou turistickou stezku z Velkého Dářka do Radostína, měří pouze 3 km a má 12 zastávek a 2 vyhlídky. V tomto roce dojde mezi zastávkami č. 1 a č. 4 ke stavbě poválkového a haťového chodníku, který umožní návštěvníkům nahlédnout v lokalitě Padrtiny do lesního rašeliniště s porostem borovice blatky. Stavba je financována Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci projektu Návštěvnická infrastruktura.

Informační panel na naučné stezce Dářská rašeliniště. Naučná stezka Dářská rašeliniště.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt