Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Nové informační tabule seznamují s přírodou CHKO Žďárské vrchy

Nové informační tabule seznamují s přírodou CHKO Žďárské vrchy

Nové informační tabule seznamují s přírodou CHKO Žďárské vrchy

28.1.2014

Akce projektu MŽP ČR Návštěvnická infrastruktura.

Ve 28 vybraných obcích v CHKO Žďárské vrchy jsou od konce loňského roku postupně instalovány informační tabule seznamující veřejnost s přírodou a krajinou Žďárských vrchů a s důvody a způsoby jejich ochrany. Každá tabule formátu 100 x 120 cm obsahuje stručnou informaci o chráněné krajinné oblasti a podrobnou mapu okolí obce s uvedením zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, míst s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, památných stromů a významných staveb lidové architektury. Tento přehled je doplněn o fotografie s obsáhlými popisky. Akce je financována Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci projektu Návštěvnická infrastruktura. Na fotografiích jsou zachyceny tabule umístěné u hotelu SKI u Nového Města na Moravě, v obci Vysočina u Veselého kopce a v obci  Telecí.

Informační tabule u hotelu SKI u Nového Města na Moravě. Informační tabule v obci Vysočina u Veselého kopce. Informační tabule v obci Telecí.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt