Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Nový výskyt invazních raků v CHKO Žďárské vrchy

Nový výskyt invazních raků v CHKO Žďárské vrchy

Nový výskyt invazních raků v CHKO Žďárské vrchy

4.12.2018

Invazní druh raka, rak signální, byl objeven při výlovu Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou.

Dosud jedinou evidovanou lokalitou s výskytem raků signálních na území CHKO Žďárské vrchy byl potok Staviště ve Žďáře nad Sázavou pod stejnojmennou přehradní nádrží. Z Konventského rybníka ani navazujícího Stržského potoka a Stržské nádrže žádné záznamy o výskytu invazních ani domácích druhů raků nebyly. Je proto velmi pravděpodobné, že se raci na Konventský rybník dostali tak, že je tam někdo v dobré víře, že zachraňuje hynoucí živočichy, přemístil z některého vysychajícího potoka.

Každá nová populace tohoto druhu představuje pro původní populace domácích raků říčních riziko. Invazní raci mohou přenášet nemoce a naše druhy vytlačují i konkurencí o potravní zdroje a teritoria. Opět apelujeme na veřejnost, aby v případě zdánlivého ohrožení raků ve vysychajících tocích vždy konzultovala případný zásah s odborníky. Zejména varujeme před případným přenosem raků do přehrady Staviště, kde je dosud prokázán výskyt původních raků říčních. Jakmile se raci signální (případně pruhovaní či jiné nepůvodní druhy raků) dostanou do této vodní nádrže je vysoce pravděpodobné, že původní raci říční budou z tého nádrže vytlačeni.

Raka signálního není občas ani pro odborníky snadné od našich původních druhů odlišit

Raka signálního není občas ani pro odborníky snadné od našich původních druhů odlišit

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt