Obnova zapadlého koutu přírody

Obnova zapadlého koutu přírody

20.11.2017

Opuštěný lom u Vítanova je po dlouhých letech zavážení odpadem znova k dispozici přírodě i veřejnosti.

Při mapování obojživelníků kontrolovali pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy také opuštěný, zarůstající lom s malým jezírkem nedaleko přírodní památky „Les na dolíku“. Lom byl v předchozích letech bohužel využíván spíše jako „černá skládka“ k odkládání nepotřebných věcí, jako jsou vysavače, staré kolo, plechovky, suť, plasty apod. Jezírko také skoro zmizelo pod nánosem bahna, odpadu a větví, což velmi snížilo jeho hodnotu. Pozemek patří obci Vítanov, proto Správa CHKO oslovila starostu obce s návrhem obnovy tohoto zajímavého a cenného přírodního prvku. Pan starosta se k záměru postavil vstřícně a přizval ke spolupráci také místní myslivce.

Obec zajistila odstranění naveženého odpadu na skládku, s pomocí Programu péče o krajinu se podařilo vyvést také dvě nákladní auta sedimentů. Tím došlo k obnově původního jezírka, které je nejen zajímavým krajinářským prvkem, ale může být využíváno jako místo rozmnožování ohrožených druhů obojživelníků. V současné době zůstávají skalní stěny a jezírko zarostlé a zastíněné dřevinami. Po dohodě pan starosta přislíbil, že obec provede citlivou prořezávku vedoucí k prosvětlení lokality.

Společným úsilím se tak podařilo zrealizovat zajímavý záměr, který ocení místní občané a který zároveň přispěje i k ochraně ohrožených druhů.

 

Odpad byl různě rozeset po okolí (Foto: Petra Doležalová)

Odpad byl různě rozeset po okolí (Foto: Petra Doležalová)

 

Tůň v lomu byla zanesená sedimentem a větvemi. Vodní sloupec byl velmi mělký (foto: Petra Doležalová)

Tůň v lomu byla zanesená sedimentem a větvemi. Vodní sloupec byl velmi mělký (foto: Petra Doležalová)

 

 

Bez komentáře... (foto: Petra Doležalová)

 

Bez komentáře... (foto: Petra Doležalová)

 

 

Současný stav – prohloubená tůň a vyčištěné okolí láká k návštěvě lidi i živočichy (foto: Lubomír Dajč).

Současný stav – prohloubená tůň a vyčištěné okolí láká k návštěvě lidi i živočichy (foto: Lubomír Dajč)

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt