Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Odkrýt či neodkrýt pohledy na skalní dominanty Žďárských vrchů?

Odkrýt či neodkrýt pohledy na skalní dominanty Žďárských vrchů?

Odkrýt či neodkrýt pohledy na skalní dominanty Žďárských vrchů?

13.8.2013

Informace a anketa na téma odkrytí dálkových pohledů.

Skalní úvary jsou  jedním z hlavních přírodních fenoménu Žďárských vrchů. V první polovině minulého století byly výraznými a na dálku  viditelnými dominantami v  krajině.  Některé z nich byly také historickým hnízdištěm sokola stěhovavého.  Postupem času však vrcholy skal zmizely v okolních lesních, převážně smrkových  porostech. Správa CHKO Žďárské vrchy  zvažuje záměr opětovného odkrytí vybraných skalních útvarů, jehož cílem je  zvýšení krajinářské atraktivity oblasti a zároveň  také posílení druhové pestrosti okolí skalních útvarů. Tento záměr je možno realizovat po dohodě s vlastníky lesů  za cenu  odlesnění jejich bezprostředního okolí. O tom, jak se Vám tento záměr líbí, můžete hlasovat v anketě na odkazu: http://zdarskevrchy-anketa.wz.cz/anketa.php (odkaz na jiné stranky, otevře se v novém panelu).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt