Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Plánovaný prodej dřeva na pni 2020 – kůrovcová kalamita pokračuje

Plánovaný prodej dřeva na pni 2020 – kůrovcová kalamita pokračuje

Plánovaný prodej dřeva na pni 2020 – kůrovcová kalamita pokračuje

19.5.2020

Správa CHKO Žďárské vrchy prodává dřevo na pni v katastrálním území Roženecké Paseky.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy oznamuje plánovaný prodej dřeva na pni na lesních pozemcích p. č. 274/1 a 351/2, v k. ú. Roženecké Paseky, okres Žďár nad Sázavou. V příloze najdete text žádosti o cenovou nabídku a další potřebné podklady. Cenovou nabídku dle přiložených instrukcí pošlete nejpozději do pondělí 25. 5. 2020, 8:00 hodin.

AOPK ČR, RP SCHKO spravuje přibližně 10 ha lesních porostů, které jsou v majetku státu, a dalších 10 ha ve spoluvlastnictví. Lesy se do správy AOPK dostaly v různém stáří a stavu. Naší snahou je pečovat o tyto porosty přírodě blízkými způsoby a zlepšovat druhovou, věkovou a prostorovou strukturu lesa. I pro správy CHKO však platí lesní zákon a tím i povinnost napadené porosty asanovat. V praxi to znamená provádět pravidelné kontroly, včas odstranit napadené stromy a zajistit, aby se z pokáceného dříví kůrovec nemohl dále rozšiřovat. Způsob asanace napadaného dříví se volí podle jeho objemu a stupně ochrany území.

Žádost o zaslání cenové nabídky

Pokyny

Kupní smlouva

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt