Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Plánovaný prodej dřeva na pni – kůrovcová kalamita pokračuje

Plánovaný prodej dřeva na pni – kůrovcová kalamita pokračuje

Plánovaný prodej dřeva na pni – kůrovcová kalamita pokračuje

19.6.2019

Správa CHKO Žďárské vrchy prodává dřevo na pni v katastrálním území Roženecké Paseky.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy oznamuje plánovaný prodej dřeva na pni na lesních pozemcích p. č. 274/1 a 351/2, v k. ú. Roženecké Paseky, okres Žďár nad Sázavou. V příloze najdete text žádosti o cenovou nabídku a další potřebné podklady. Cenovou nabídku dle přiložených instrukcí pošlete nejpozději do pondělí 1. 7. 2019, 8:00 hodin.

Chladné jarní dny postup kůrovcové kalamity zbrzdily. Se současným oteplením je ale třeba mít se opět na pozoru.

AOPK ČR, RP SCHKO spravuje přibližně 10 ha lesních porostů, které jsou v majetku státu, a dalších 10 ha ve spoluvlastnictví. Lesy se do správy AOPK dostaly v různém stáří a stavu. Naší snahou je pečovat o tyto porosty přírodě blízkými způsoby a zlepšovat druhovou, věkovou a prostorovou strukturu lesa. I pro správy CHKO však platí lesní zákon a tím i povinnost napadené porosty asanovat. V praxi to znamená provádět pravidelné kontroly, včas odstranit napadené stromy a zajistit, aby se z pokáceného dříví kůrovec nemohl dále rozšiřovat. Způsob asanace napadaného dříví se volí podle jeho objemu a stupně ochrany území.  

1_zadost_rozeneckepaseky.pdf

2_pokyny_rozeneckepaseky.pdf

3_kupni_smlouva_rozeneckepaseky.pdf

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt