Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Pracovní setkání Správy CHKO Žďárské vrchy se starosty

Pracovní setkání Správy CHKO Žďárské vrchy se starosty

Pracovní setkání Správy CHKO Žďárské vrchy se starosty

16.2.2018

Dne 15.2. proběhlo v Křižánkách již čtvrté pracovní setkání Správy CHKO Žďárské vrchy se starosty obcí.

V první části představil ředitel RP Václav Hlaváč připravované opatření obecné povahy na ochranu netopýrů a rorýsů při zateplování staveb. Dále informoval o podepsaném Memorandum na zachování tmavé oblohy na Bystřicku a vlivu světelného znečištění na zvířata, rostliny i člověka. Závěr prvního bloku byl věnován stavbám cest a cyklostezek a volby jejich povrchu, na což navázala živá diskuze. V druhé části byli starostové informování o dotačních možnostech na zadržení vody v krajině, přístupech Správy CHKO k územnímu plánování a posuzování staveb a na závěr o změnách v procesu povolování kácení dřevin ze stavebních důvodů. Příležitost neformálně prodiskutovat a vyjasnit si pozice v důležitých společných tématech využili zástupci 24 obcí ležících na území CHKO. V diskusi byla otevřena i další "ožehavá" témata a bylo dohodnuto, že některá budou zařazená na program dalšího setkání. Hojná účast a především otevřená diskuse během celého jednání je signálem, že starostové tuto formu spolupráce vítají a oceňují. Zvláštní poděkování pak patří starostovi obce Křižánky J. Sedláčkovi za pomoc s přípravou a poskytnutí příjemného zázemí pro toto setkání.

Pracovní setkání Správy CHKO Žďárské vrchy se starosty

Pracovní setkání Správy CHKO Žďárské vrchy se starosty (foto Z. Záliš).

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt