Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Sečení luk je malá věda, mnohdy velká výzva, ale může být i nemalá zábava

Sečení luk je malá věda, mnohdy velká výzva, ale může být i nemalá zábava

Sečení luk je malá věda, mnohdy velká výzva, ale může být i nemalá zábava

17.7.2018

Členové ČSOP Polička a jejich dobrovolníci pokosili louky v přírodní rezervaci Damašek.

Některé louky se sečou dvakrát do roka, některé vyžadují sečení pouze jednou, většina vyžaduje sečení pouze částečné tak, aby zbylé nekosené plošky posloužily zejména hmyzím obyvatelům coby potrava a úkryt. Jsou louky, kam lze zajet traktorem, ty cennější však často bývají podmáčené a/nebo se na nich vyskytují náročnější vzácné druhy rostlin a živočichů. Takové se kosí převážně ručně.

Přírodní rezervace Damašek se nachází u Pusté Rybné v severovýchodní části CHKO. Předmětem ochrany rezervace jsou vlhké rašelinné a pcháčové louky údolní nivy potoka Hlučál a navazující boční svahového prameniště. Většina druhů, které na lokalitě chceme podpořit, kvete v květnu až červnu. Kosení je tedy možné nejdříve od července. Červenec je však měsícem, kdy na lokalitě poletují modrásci bahenní. Patří k silně ohroženým modráskům a neobejdou se bez kvetoucí živné rostliny, krvavce totenu.

Pokud bychom louky sekali v červenci a k tomu kompletně, bylo by po modráscích. Naopak místy v podrostu můžeme najít ohrožený mešík bažiník kostrbatý. Vzhledem ke své velikosti, malé průbojnosti rostlinky a potřebě alespoň trochy světla, musí být plošky s výskytem mešíku koseny každoročně a zvláště pečlivě. Do třetice všeho dobrého i zlého, v lokalitě je i ploška, kde se rozrůstá orobinec. Ten chráněný není. Na lokalitě patří k nežádoucím druhů a nelze dopustit jeho další šíření. Máme zde tedy tři různé druhy a s nimi tři různé požadavky.

Výsledným kompromisem je kosení luk v červenci, avšak s vynecháním každoročně se stěhujících plošek o rozloze okolo 10x10 metrů. Nekosené plošky zajistí dostatek krvavce pro modrásky, hmyzem oblíbených kvetoucích bodláků, i prostoru pro vysemenění orchidejí a líhnutí ptáčat na zemi hnízdících druhů. Jejich meziročním stěhování se zajistí další různorodost přítomné vegetace a omezí šíření nežádoucích druhů, kterým by každoroční odklízení konkurence mohlo prospívat.

O Damšek se stará Český svaz ochránců přírody Polička. V přátelské atmosféře se letos na 3.48 ha vystřídalo během pár dní okolo 85 lidí, včetně obsluhy a kuchyně. Slovy předsedkyně ČSOP Polička, Ing. Martiny Vopařilové: „Akce se vydařila, účast byla hojná, ani nám do toho nekáplo a nakonec to s trávou dopadlo tak, že si vše vzal místní chlapík a jen jedna vlečka byla odvezena do Rychnova. Pro mnoho lidí je tato akce tradičním zahájením prázdnin, přijíždí s novými kamarády, s dětmi. Využíváme proto sílu a nadšení dobrovolníků i pro péči o další dvě mokřadní lokality v Borové a jednu v Korouhvi.“

Pro členy ČSOP Polička je každoroční sečení Damašku společenskou událostí začátku prázdnin. (foto: ČSOP Polička).

Pro členy ČSOP Polička je každoroční sečení Damašku společenskou událostí začátku prázdnin. (foto: ČSOP Polička).

 

Práce to není lehká. Všechnu hmotu je třeba shrabat a vynosit či vytáhnout na plachtách mimo lokalitu. Teprve tam je naložena na vlečky. Ty by na podmáčených místech zapadaly. (foto: ČSOP Polička).

Práce to není lehká. Všechnu hmotu je třeba shrabat a vynosit či vytáhnout na plachtách mimo lokalitu. Teprve tam je naložena na vlečky. Ty by na podmáčených místech zapadaly. (foto: ČSOP Polička).

 

Vynechávky je třeba předem naplánovat a vyznačit. (foto: Alena Bartošová).

Vynechávky je třeba předem naplánovat a vyznačit. (foto: Alena Bartošová).

 

Plošky s největším výskytem vzácných druhů se sečou kosou. Odkvetlé orchideje byly ponechány neposečené, aby měly možnost vysemenit. (foto: Alena Bartošová).

Plošky s největším výskytem vzácných druhů se sečou kosou. Odkvetlé orchideje byly ponechány neposečené, aby měly možnost vysemenit. (foto: Alena Bartošová).

 

Vzniká mozaika pokosených a nepokosených ploch podporující celkovou druhovou pestrost a vyváženost lokality. (foto: Alena Bartošová).

Vzniká mozaika pokosených a nepokosených ploch podporující celkovou druhovou pestrost a vyváženost lokality. (foto: Alena Bartošová).

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt