Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Ve Žďárských vrších proběhl Den architektury - výlet za zajímavými novostavbami a rekonstrukcemi.

Ve Žďárských vrších proběhl Den architektury - výlet za zajímavými novostavbami a rekonstrukcemi.

Ve Žďárských vrších proběhl Den architektury - výlet za zajímavými novostavbami a rekonstrukcemi.

6.10.2017

Ve dnech 30. 9. – 1. 10. proběhla na řadě míst Čech a Moravy zajímavá akce s názvem Den architektury.

Letošní sedmý ročník byl zaměřený na téma voda, lidé, města. Akce, vzniklá z iniciativy spolku Kruh, nabídla veřejnosti nespočet komentovaných procházek po zajímavých místech celé České republiky. Ve Žďárských vrších se do přípravy akce zapojila také místní iniciativa Žijeme Žďárem, Město Žďár a AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy. Především díky těmto místním subjektům se podařilo zorganizovat inspirativní jízdu historickým autobusem za novostavbami a rekonstrukcemi v CHKO Žďárské vrchy.

V chráněných krajinných oblastech je obecně dbáno na to, aby při výstavbě a rozvoji obcí byl respektován původní ráz sídel včetně zachování prvků původní lidové architektury. Účastníci exkurze po Žďárských vrších se na praktických příkladech mohli přesvědčit, jak lze skloubit požadavky současného člověka s krásou venkovských chalup. Vybranými novostavbami a rekonstrukcemi provedl Petr Matějka ze Správy CHKO Žďárské vrchy a architekti, kteří tyto stavby navrhovali, jmenovitě Ing. arch. Lukáš Urban, Ing. arch. Aleš Burian a Ing. arch. Petr Lechner. Laskaví majitelé staveb neváhali pustit početnou výpravu do interiérů, aby si vše mohli dokonale prohlédnout.

Účastníci akce se vozili historickou škodovkou (foto: Petr Maděřič).

Účastníci akce se vozili historickou škodovkou (foto: Petr Maděřič).

 

První zastávkou byl dům architekta Lukáše Urbana na Fryšavě, který si dům sám navrhl (foto: Petr Maděřič).

První zastávkou byl dům architekta Lukáše Urbana na Fryšavě, který si dům sám navrhl (foto: Petr Maděřič).

 

 Den architektury

 

Den architektury

 

Druhá zastávka na Moravských Křižánkách (foto: Petra Doležalová).

Druhá zastávka na Moravských Křižánkách (foto: Petra Doležalová).

 

Den architektury

 

Další zastávkou byly Blatiny (foto: Petra Doležalová).

Další zastávkou byly Blatiny (foto: Petra Doležalová).

 

Den architektury  

 

A hned vedle rekonstrukce domu na Blatinách (foto: Petra Doležalová).

A hned vedle rekonstrukce domu na Blatinách (foto: Petra Doležalová).

 

Den architektury

 

Poslední zastávkou byla rekonstrukce domu na Českých Milovech (foto: Petra Doležalová).

Poslední zastávkou byla rekonstrukce domu na Českých Milovech (foto: Petra Doležalová).

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt