Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Vodník Vosolvočko otvíral přírodní učebnu Hliníky

Vodník Vosolvočko otvíral přírodní učebnu Hliníky

Vodník Vosolvočko otvíral přírodní učebnu Hliníky

20.11.2018

Hliníky u Křižánek v CHKO Žďárské vrchy - dříve těžebna hlíny, poté skládka všeho možného. Dnes čeká ostrůvek rozmanitých biotopů na nové návštěvníky i vzácnější obyvatele.

Přírodní učebnu Hliníky naleznete u obce Křižánky na okraji přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov. Toto místo dřívě sloužilo k těžbě jílu. Po těžbě tu zůstaly různě velké jámy, které byly často zaplněné vodou. Postupem času vše zarostlo náletovými dřevinami a zmizelo v houštině. Nehezkým pozůstatkem z minulosti byla i černá skládka.

Lokality se ujalo Sdružení Krajina ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy, obcí Křižánky a základní školou Křižánky. Byla provedena prořezávka náletových dřevin, vybudovány nové tůně, odstraněna stará skládka, založen hadník a zimoviště pro obojživelníky, postaven hmyzí hotel, instalovány lavičky a infopanely. Akce byla podpořena MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny, Nadací Partnerství a MOL Česká republika.

Obnovené i nově vybudované tůně se postupně plní vodou. Všichni jsou zvědaví na jaro, kdy by se do lokality měli začít stěhovat její noví obyvatelé. Staré boty, střepy a rezavé konzervy by mohli nahradit čolci, různé druhy žab, užovky, zmije a nemalé množství různých druhů hmyzu.

Posezení, infopanely, ale především názorná ukázka přímo v přírodě poskytne návštěvníkům možnost přiučit se o významu péče o krajinu.

Slavnostní otevření učebny za přítomnosti významného hosta - vodníka Vosolvočko, proběhlo 13. listopadu.

 

Nůžek k přestřižení pásky se z rukou Ing. Kateřiny Marečkové ze Sdružení krajina chopil starosta obce Křižánky Ing. Mgr. Jan Sedláček

Nůžek k přestřižení pásky se z rukou Ing. Kateřiny Marečkové ze Sdružení krajina chopil starosta obce Křižánky Ing. Mgr. Jan Sedláček

 

Hmyzí hotel poskytuje různé druhy úkrytů i komůrek k nakladení vajíček či zimování

Hmyzí hotel poskytuje různé druhy úkrytů i komůrek k nakladení vajíček či zimování

 

 

Nové tůně se postupně plní vodou. Již brzy v nich budou moci žáci zkoumat nejen vodní živočichy, ale i různé fyzikální a chemické parametry vodního prostředí, které jsou pro život ve vodě důležité

Nové tůně se postupně plní vodou. Již brzy v nich budou moci žáci zkoumat nejen vodní živočichy, ale i různé fyzikální a chemické parametry vodního prostředí, které jsou pro život ve vodě důležité

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt