Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Výlovem k lepším zítřkům čolka velkého na Ivaninách

Výlovem k lepším zítřkům čolka velkého na Ivaninách

Výlovem k lepším zítřkům čolka velkého na Ivaninách

30.10.2018

Přírodní památka Ivaniny se nachází na Pelhřimovsku. Její součástí je soustava tří lesních rybníčků s výskytem vzácného obojživelníka čolka velkého. Přítomnost čolka velkého je však dlouhodobě ohrožovaná výskytem plevelných ryb, zejména okounů říčních. Těm slouží čolčí larvy za potravu, čolkům se nedaří rozmnožit a jejich počet klesá.

Vinou letošního sucha voda v rybnících přírodní památky Ivaniny ustoupila z mělčin zarostlých vegetací, které slouží larvám čolků za úkryt. Zcela vyschly i tůně na břehu jednoho rybníka. Čolci tak neměli možnost úniku a stávali se snadnou kořistí ryb. Okouni, komplikují na rybnících život i ostatním zdejším obojživelníkům. Proto se po domluvě s vlastníky a nájemci rybníků, Městskou správou lesů města Pelhřimova, dohodnul výlov. Malou komplikací celé akce se však stal další chráněný druh, který se na lokalitě vyskytuje - rak říční.

K likvidaci nežádoucích okounů by bylo třeba ponechat rybníky několik dnů bez vody, což je ale pro raky problém. A tak se přistoupilo ke kompromisu. Lovilo se za hezkého počasí, rybníky zůstaly vypuštěné jen jednu noc a voda se opět začala napouštět hned následující ráno. Rybníčky se tak podařilo zbavit většiny okounů a nepřišli jsme ani o raky. Během výlovu jsme je totiž sbírali do kádí s vodou, kde onu jedinou noc bezpečně přečkali a ráno se vrátili zpět do rybníků.

Na spodním rybníku bylo vysbíráno 71 raků, na prostředním 13. Navíc bylo na prostředním rybníku sesbíráno 43 škeblí říčních. Velmi dobrou zprávou byl výskyt mladších věkových stádií raků a škeblí. Alespoň těmto druhům se tedy na rybnících daří.

Děkujeme Městské správě lesů Pelhřimov za spolupráci.

Vylovit malý, ale velmi zabahněný rybníček stálo nemalé úsilí.

Vylovit malý, ale velmi zabahněný rybníček stálo nemalé úsilí.

 

Lesní rybníky s čistou vodou, pozvolnými břehy a bohatými pobřežními mokřinami hostí celou řadu vzácných druhů.

Lesní rybníky s čistou vodou, pozvolnými břehy a bohatými pobřežními mokřinami hostí celou řadu vzácných druhů. 

 

Rakům se v rybnících na Ivaninách daří. Lze tu najít mladé jedince, ale i pořádné veterány.

Rakům se v rybnících na Ivaninách daří. Lze tu najít mladé jedince, ale i pořádné veterány.

 

V rybnících se daří i škebli říční.

V rybnících se daří i škebli říční.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt