Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Pro návštěvníky >> Novinky >> Výprava za kráskami Ranska se vydařila

Výprava za kráskami Ranska se vydařila

Výprava za kráskami Ranska se vydařila

5.4.2019

Komentované procházky v NPR Ransko se setkaly se zájmem veřejnosti

V sobotu 30. března proběhly v NPR Ransko dvě komentované vycházky okolo míst s kvetoucími porosty bledule jarní. Za krásného slunečného počasí se každé z nich zúčastnilo okolo 40 návštěvníků. Na pěti zastaveních představili pracovníci AOPK ČR, Správy CHKO Žďárské vrchy hlavní přírodní hodnoty tohoto území. Účastníci se však dozvěděli také infornmace o opatřeních, která je nutné realizovat k ochraně této unikátní lokality. Přímo v terénu bylo možné vidět nové výsadby, realizované v rámci projektu obnovy zdejších jasanových olšin postižených plošným hynutím jasanu. Projekt podpořený z Operačního programu životní prostředí je ukázkou dobré spolupráce s místními lesníky Lesního družstva obcí Přibyslav. Na jeho výsledku bude záviset i další osud unikátních porostů bledule jarní v této lokalitě. Zajímavou zastávkou byl také Ranský potok, který byl do loňského roku jednou z mála lokalit výskytu ohrožené rybky, střevle potoční. Vlivem sucha však potok v loňském roce téměř vyschnul a teprve letošní monitoring ukáže, zda střevle dokázaly ve zbytcích vody v korytě přežít. Komentované vycházky se setkaly se zájmem veřejnosti a v příštích letech chceme v této formě osvěty pokračovat.

Bledule stále kvetou. Ještě přibližně týden se budou moci návštěvnící těšit z jejich pomalu vadnoucí krásy, než bílé květy nahradí tobolky se semeny. Ty postupně přeroste krom dalších rostlin třeba i fialově kvetoucí a rovněž chráněný oměj pestrý.

Vycházky proběhly v době největšího rozkvětu bledulí.

Vycházky proběhly v době největšího rozkvětu bledulí.

 

Návštěvníci se dozvěděli i o osudu vzácné střevle potoční na Ranském potoce.

Návštěvníci se dozvěděli i o osudu vzácné střevle potoční na Ranském potoce.

 

Na oměj pestrý (Aconitum variegatum) si počkáme do začátku léta.

Na oměj pestrý (Aconitum variegatum) si počkáme do začátku léta.

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt