Život u vody

Vodní toky jsou biotopem pro řadu živočichů. Někteří zde žijí trvale, jiní využívají vodní toky při lovu potravy nebo jako migrační koridory. Řada živočichů, především savců, má noční aktivitu a není snadné se s nimi setkat. Fotopasti nám pomáhají odhalit, které druhy se na lokalitách skutečně vyskytují.

 

 

          Bobr a vydra - unikátní záběr ze setkání těchto živočichů

 

čáp černý

          Čáp černý

 

kuna skalní

          Kuna skalní

 

liška obecná

          Liška obecná

 

norek americký

          Norek americký

 

norek americký

           Norek americký

 

ondatra pižmová

          Ondatra pižmová

 

vydra říční

          Vydra říční

 

bobr evropský

          Bobr evropský

 

          Vydra říční

 

         Skorec vodní

 

         Skorec vodní

 

          Veverka obecná

 

          Kuna skalní

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt