biocidy a intenzivní technologie ve druhé zóně

Návrh opatření obecné povahy, které má napomoci prevenci šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy.

Návrh opatření obecné povahy, které má napomoci prevenci šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy.

SR0068 navrh - OOP kurovec, priloha 1.pdf

SR0068 navrh - OOP kurovec, priloha 2.pdf

 

příloha 2 - vymezení území dotčeného výjimkou ze zákazu používat biocidy na území II. zóny CHKO Žďárské vrchy :

Mapová příloha

Legenda a listoklad k mapové příloze

 

Odkaz na webovou mapovou službu:

http://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e465058ea5054565bc6687cdfbc33e28

 

Zákres dotčeného území ve formátu shapefile ke stažení:

SHP vrstva v 7ZIP balíčku

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt