Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy >> Chráněná příroda ve správě RP

Chráněná příroda ve správě RP


   Chraněná krajinná oblast
   Žďárské vrchy
Krajina Žďárských vrchů je typická svou pestrostí a členitostí. Stala se jedinečnou mozaikou lesů, kamenitých políček, květnatých luk a pastvin s kamenicemi, kterou harmonicky doplňuje venkovské osídlení s roubenými chalupami a dalšími prvky původní lidové architektury. K nejcennější přírodním prvkům patří zejména rašeliniště a vlhké rašelinné louky s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Typickým krajinnými prvky jsou rulové skalní útvary vystupující ze zalesněných hřbetů, ale také roztroušené remízky s kamenicemi v zemědělsky využívané krajině. I přes změny, které přináši moderní doba, zůstávají Žďárské vrchy krajinou, která se uchovává neopakovatelnou atmosféru a svůj původní řád.  

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt