Památné stromy

Památné stromy v CHKO Žďárské vrchy (stav v roce 2012)

Významným dokladem historického vývoje a vztahu našich předků ke stromům jsou některé dochované staré stromy, které byly pro jejich mimořádný význam vyhlášeny v kategorii památný strom. Na celém území CHKO Žďárské vrchy je vyhlášeno celkem 32 samostatných památných stromů (11 lip velkolistých, 8 lip malolistých, 4 javory kleny, 1 javor mléč, 4 buky lesní, 3 duby letní, 1 jilm horský), 3 skupiny stromů (3 lípy velkolisté a 6 malolistých) a 3 aleje (kde jsou ve větším počtu zastoupeny javory kleny, javory mléče, jasany ztepilé a jírovce maďaly).

AOPK ČR regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy zajišťuje spolu s vlastníky údržbu památných stromů dle aktuální potřeby od roku 1993. Většina památných stromů je značného stáří, čemuž odpovídá i jejich zdravotní stav. V posledních letech dochází k značnému poškozování a zhoršování zdravotního stavu některých památných stromů především z důvodů klimatických (poškození větrem, sněhem, dlouhodobé vláhové deficity, přísušky apod.) a z důvodů dlouhodobé kumulace stresorů.

 

 

Průběžně je prováděn monitoring významných stromů v CHKO Žďárské vrchy s cílem vyhlásit mimořádně významné jedince za památné a zajistit jejich ochranu a údržbu.

V – výška     O – obvod kmene    S – stáří

 1. Lípa malolistá, k.ú. Benátky, p.č. 515, Lípa u Pešků, O: 368, V: 23, S: asi 400 let
 2. Lípa velkolistá, k.ú. Blatiny,  p.č. 206, v obci u č. 17  O: 610 cm, V: 26 m, S: asi 250 let
 3. Lípa malolistá, k.ú. Březiny u Poličky, p.č. 202, u silnice v obci, Luňáčkova lípa, O: 620 cm, V: 23 m, S: asi 300 let
 4. Lípa malolistá, k.ú. Březiny u Poličky, p.č. 973, u silnice za obcí; Drašarova lípa - vůdce selské rebelie z románu K. Světlé, O: 457 cm, V: 26 m, S: asi 230 let
 5. Lípy velkolisté - 2 ks, k.ú. Daňkovice, p.č. 12/1, u objektů ZD, O: 620 a 385 cm, V: 26 a 23 m, S: asi 300 a 200 let
 6. Alej javorů s dalšími dřevinami - 146 ks, k.ú. Herálec na Moravě, p.č. 525/3, Alej Herálec - Brušovec, O: 230-300 cm, V: 20-25 m, S: asi 120-130 let
 7. Dub letní, k.ú. Hlinsko v Čechách, p.č. 1520/1, Pospíšilův dub na Čertovině, O: 480 cm, V: 25 m, S: asi 115 let
 8. Lípa malolistá, k.ú. Hlinsko v Čechách, p.č. 2640/1, za městem u cesty na Svatojanské lázně, O: 465 cm, V: 21 m, S: přes 200 let
 9. Lípa velkolistá, k.ú. Jimramovské Pavlovice, p.č. 275/5, v obci u bývalého lihovaru, O: 630 cm, V: 26 m, S: asi 330 let
 10. Lípa velkolistá, k.ú. Kameničky, p.č. 405/1, Sejtkova lípa v osadě Lány, O: 520 cm, V: 33 m, S: asi 250 let
 11. Lípa velkolistá, k.ú. Krásné nad Svratkou, p.č. 98, v obci u č. 35, O: 590 cm, V: 32 m, S: asi 250 let
 12. Javor klen, k.ú. Krouna, p.č. 272, Klen u hájenky na Humperkách, O: 516 cm, V: 31 m, S: asi 300 let
 13. Javor mléč, k.ú. Krucemburk, p.č. 537/1, Javor u Janáčků, u hřiště, O: 430 m, V: 29 m, S: asi 150 let
 14. Lípa velkolistá, k.ú. Kuklík, p.č. 781/1, místní část Chobotský dvůr, O: 890 cm, V: 21 m, S: asi 260 let
 15. Javor klen, k.ú. Lhota u Lísku, p.č. 62 (st), v obci u č. 3, O: 470 cm, V: 30 m, S: přes 240 let
 16. Lípa velkolistá, k.ú. Lhota u Lísku, p.č. 156/1, Smrčkova lípa, v obci u č. 22, O: 600 cm, V: 17 m, S: asi 320 let
 17. Buk lesní, k.ú. Lhotka u Ždáru nad Sázavou, p.č. 105, v polích na kopci 500 m severozápadně od obce, O: 518 cm, V: 27 m, S: asi 270 let
 18. Lípa velkolistá, k.ú. Moravské Křižánky, p.č. 281/23, v obci u silnice, O: 570 cm, V: 27 m, S: přes 300 let
 19. Javor klen, k.ú. Odranec, p.č. 209/2, v obci u č. 24, O: 490 cm, V: 24 m, S: asi 280 let
 20. Lípa velkolistá, k.ú. Olešná na Moravě, p.č. 2, v obci u silnice, O: 590 cm, V: 29 m, S: přes 300 let
 21. Alej lip velkolistých a jírovců maďalů - 53 ks, k.ú. Olešná na Moravě, p.č. 473, Alej Cinzendorf, O: 200-350 cm, V: 18-22 m, S: asi 130-180 let
 22. Lípa malolistá, k.ú. Podlesí u Sněžného, p.č. 158, Lípa u Dvořáků, O: 390 cm, V: 23 m, S: asi 170 let
 23. Lípa malolistá, k.ú. Polnička, p.č. 828, Lípa u kapličky před Polničkou, O: 680 cm, V: 32 m, S: asi 275 let
 24. Lípa malolistá, k.ú. Pustá Kamenice, p.č. 1704, v obci; Mlynářova lípa, O: 630 cm, V: 31 m, S: asi 320 let
 25. Buk lesní, k.ú. Staré Ransko, p.č. 409/7, Seifertův buk, v lesním komplexu u silničky Javorka, O: 425 cm, V: 29 m, S: asi 220 let
 26. Dub letní, k.ú. Staré Ransko, p.č. 107/1, proti železárnám, O: 335 cm, V: 22 m, S: asi 175 let
 27. Alej javorů klenů, jasanů ztepilých a dalších dřevin - 133 ks, k.ú. Staré Ransko, p.č. 241/1, 242, 243/1, 289, Alej Staré Ransko, u silničky k polesí, O: 250-450 cm, V: 25 32 m, S: asi 150-200 let
 28. Lípa malolistá, 5 ks, k.ú. Stružinec, p.č. 71/1, v obci, O: 240-365 cm, V: 30 m, S: asi 200 let
 29. Jilm horský, k.ú. Stružinec, p.č. 51/5, v obci, O: 325 cm, V: 26 m, S: asi 150 let
 30. Lípa velkolistá, k.ú. Studnice u Rokytna, p.č. 194, na kraji obce v porostu dalších dřevin, O: 500, V: 22, S: asi 300 let
 31. Lípa velkolistá, k.ú. Škrdlovice, p.č. 743/29, v obci, O: 665 cm, V: 14 m, S: asi 350 let.
 32. Lípa velkolistá, k.ú. Telecí, p.č. 59/1, v obci,  Lukasova tzv. Zpívající lípa - nejmohutnější strom v CHKO, O: 1160 cm, V: 23 m, S: přes 600 let
 33. Dub letní, k.ú. Telecí, p.č. 1288/2, v obci, Pajkrův dub, O: 555 cm, V: 25 m, S: přes 300 let
 34. Buk lesní, k.ú. Tři Studně, p.č. 207, u lesa 1 km severozápadně od obce, O: 524 cm, V: 22 m, S: asi 270 let
 35. Buk lesní, k.ú. Vojnův Městec, p.č. 595/2, v obci u ústí potoka, O: 361 cm, V: 26 m, S: asi 120 let
 36. Javor klen, k.ú. Vříšť; p.č. 231/1, v obci u č. 1, O: 500 cm, V: 33 m, S: asi 250 let
 37. Lípa malolistá, k.ú. Zámek Žďár, p.č. 264/4, Lípa u Tokozu, O: 820 cm, V: 24 m, S: přes 400 let
 38. Lípy u hřbitova ve Spělkově, k.ú. Spělkov, p.č. 392, dvojice lip za obcí u hřbitova, strom č. 1 – lípa velkolistá, O: 533 cm, V: 29 m, S: 135 let, strom č. 2 – lípa malolistá, O: 330 cm, V: 29 m, S: 135 let

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt